Dankzij een mooie donatie van de PKN de Knipe ( Juni 2019 ) hebben we de pilaren kunnen maken.

volgende fase zal zijn de bouw van de muren.