Projecten

Partner organisatie in Freetown, Sierra Leone:

T.E.D.E.W.O.S.I.L:  (Thorough empowerment and Development for women Sierra Leone) Contactpersoon: Martha Chigozie, informatie:

tedewosil@yahoo.com

Youth group landbouwproject

In 2013 zijn we gestart met de jeugd uit Five Mile te mobiliseren voor een kleinschalig landbouwproject. Het eerste jaar konden we gebruik maken van grond die ter beschikking werd gesteld door een eigenaar. Daarop werd voor het eerst pinda’s verbouwd. Dankzij donaties uit Nederland is er een cassave machine aangeschaft om cassave meel te maken. 2015 gestart de verbouw van het eerste cassave veld.

jongeren uit Five Mile met het klaar maken van de grond om pinda’s te zaaien.

p1000772-1000wp_000818-1000

Eerste oogst cassave september 2017

.

 

 

Scholarships voor kinderen

Scholarships: Five Mile community primary school , Five Mile disctrict Newton

Wij ondersteunen op dit moment 52 kinderen. Nederlandse gezinnen betalen 25 euro per jaar om een kindje naar school te kunnen laten gaan. Wij zouden dit aantal graag willen uitbreiden. 67% van de inwoners van Sierra Leone zijn ongeletterd. Er is een groot te kort aan scholen voor basis en voortgezet onderwijs.

 

 

Landbouw project/Agricultural Project

VERBOUW CASHEW NOTEN

In het zuiden van Sierra Leone werken wij samen met stichting Earthian Roots Sierra Leone aan het opstarten van een cashew noten plantage in Gofor. Wat ligt tegen de Liberiaanse Grens .

Wij zijn met het ontginnen van het land begonnen januari 2012,  de cashew plantjes groeien goed. Wij hopen dat zij  na 3 jaar groeien hun eerste vruchten af gaan werpen.

Bij het ontwikkelen van het land zullen, worden +/ 50 dorpelingen van Gofor in geschakeld. Zij zullen in de toekomst
ook verantwoordelijk gesteld worden voor het onderhoud van de plantage,

 

 

 

 

St. Rose School

De St. Rose School in Campbelltown hebben wij de afgelopen jaren ondersteund.  Vanaf 2007- 2014.

Inmiddels is de organisatie overgedragen aan de  United Methodist Church.

Wij hebben gezorgd voor een nieuw schoolgebouw met toiletgroep en een waterpomp.

We zullen de school blijven volgen en als we de mogelijkheid hebben de leerlingen blijven ondersteunen met schoolmaterialen.

 

Jeugd Project Freetown

We ondersteunen ook een jeugdproject voor jonge meisjes & vrouwen van TEDEWOSIL ( Thorough empowerment and Development for women). Deze organisatie uit Freetown ondersteunt vrouwen in de hoofdstad door vaardigheden te leren en daarnaast te leren om voor zichzelf op te komen en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

 

Het jeugdproject TEDEWOSIL richt zich op het scholen van jonge meisjes & vrouwen. Zij leren vaardigheden zoals:

  • lezen en schrijven .
  • haarverzorging en kapperstechnieken & nagelmanicure
  • handvaardigheids technieken zoals borduren en naaien, voor het maken van kleding, hoeden en kettingen

 

Gezondheids zorg project/geestelijke gezondheidsproblemen project

© 2021 Earthian Roots