Stichting Earthian Roots stelt zich als doel ” Kinderen, jeugd en volwassen te ondersteunen bij het opbouwen van het land na oorlog en crisis situaties “.

“Nu is het tijd om weer op te bouwen”

Dat zijn de woorden van Jonas Williams de uit Sierra Leone afkomstige voorzitter en oprichter van deze stichting.
Hij koos voor zijn droom als kind om zanger te worden, een manier om te ontkomen aan de chaos en het gebrek aan stabiliteit in zijn thuisland. Hij richtte met vrienden de Earthian Roots op in het begin van de jaren ’90.
Zijn inspiratie kenmerkt zich door spiritualiteit, realiteit en menslievendheid..
Inmiddels heeft hij zijn geluk in Nederland gevonden en wil zijn kennis delen met zijn landgenoten.
Wij willen dat kinderen & jongeren.

  • vaardigheden leren die gericht zijn op het verbeteren van hun positie in de maatschappij.
  • zich kunnnen ontwikkelen in een goede atmosfeer en  kunnen op groeien zonder geweld.
  • door activiteiten op te zetten zodat zij een stimulans krijgen om zich te ontwikkelen. Het gaat hierbij om activiteiten en wokshops op gebied van sport, cultuur, Onderwijs landbouw en gezondheid.
  • zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en gelukkige volwassenen in hun maatschappij.

Wij zoeken samenwerkingsverbanden met scholen en andere organisaties in Nederland, zodat de activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
 
BOUWT U MET ONS MEE? DAT ZOU GEWELDIG ZIJN!

Muziek van Earthian Roots: