Scholarships: Five Mile community primary school , Five Mile disctrict Newton

Wij ondersteunen op dit moment 52 kinderen. Nederlandse gezinnen betalen 25 euro per jaar om een kindje naar school te kunnen laten gaan. Wij zouden dit aantal graag willen uitbreiden. 67% van de inwoners van Sierra Leone zijn ongeletterd. Er is een groot te kort aan scholen voor basis en voortgezet onderwijs.