OSG Sevenwolden heeft dit project voor een aantal jaren geadopteerd. Voor de leerlingen in Heerenveen is inmiddels al een nieuw schoolgebouw neergezet. Het schoolgebouw wordt in augustus 2010 in gebruik genomen. Daarom is voor het volgende thema gekozen:
” Wij een nieuw schoolgebouw… Zij een nieuw schoolgebouw “!
Zij zullen ons de komende jaren steunen met het organiseren van sponsoracties.