De St. Rose School in Campbelltown hebben wij de afgelopen jaren ondersteund.  Vanaf 2007- 2014.

Inmiddels is de organisatie overgedragen aan de  United Methodist Church.

Wij hebben gezorgd voor een nieuw schoolgebouw met toiletgroep en een waterpomp.

We zullen de school blijven volgen en als we de mogelijkheid hebben de leerlingen blijven ondersteunen met schoolmaterialen.